Tag Archives: Remco van der Leeuw

Reaksje Remco van der Leeuw

Ik krige  juster op Twitter fan Remco van der Leeuw dizze reaksje: It wie nei oanlieding fan dit blog. It is faaks wat omslachtich, en net foar elkenien te folgjen en reagearje fia Twitter, dat ik doch it hjir mar efkes. Van der Leeuw skriuwt: ‘Ik tink dat it in goeie kar is om mear […]

Skanomodu: âlde wivepraat

No haw ik de oarspronklike tekst yn it Deiblêd net lêzen, mar my tinkt dat de ynhâld sawat itselde wêze sil as yn dit artikel. De tekst wie my earder ûntkommen. Ik sitearje Skanomodumantsje Remco van der Leeuw: ‘Ik tink dat it in goeie kar is om mear te sjen nei de kant fan meartalichheid […]