Tag Archives: Heidelberg

Heidelberg

Ja, dêr wie ik de ôfrûne dagen. Jo kinne it in fakânsje neame, mar it gie yn myn gefal al wat fierder. Op itselde kuierpaad rinne dêr’t Hölderlin eartiids ek omspaande… It makke al mei al in ferpletterjende yndruk. Dêr, oan de Philosophenweg, op in bankje, haw ik de oanset skreaun fan in Nij Gedicht. […]