Tag Archives: Menno Wigman

Vijfvoetige jamben

In reaksje op dit besprek fan Menno Wigman syn nije bondel, troch Abe de Vries. Dizze reaksje wie net wolkom by de Contrabas. Eigenaardig… Ik lees in deze recensie de zin: ‘Ik heb nooit begrepen waarom iemand koste wat het kost een hele bundel in vijfvoetige jamben bijelkaar wil dichten – zou het zijn omdat […]

Bakje suertsjes

Ja, al te stimmen west. De twifel wie grutter as ea tefoar, mar dan dochs op in partij stimd dy’t neat mei Den Haach te krijen hat. Ik jou de FNP dus it foardiel fan de twifel, no moatte se har stjonkende bêst al dwaan! Heden, ik kom ek foar yn ‘Red ons van de […]