Tag Archives: Rammstein

Rammstein – Sonne

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kIBeYoP9Wi0[/youtube]

Kristus Rêdbâd

Troch alle drokte om de bondel hinne en oare wichtige (literêre) eveneminten bin ik aardich efterop rekke mei myn lêzen. Under oaren de samle fersen fan Milosz (yn it Ingelsk), in samling fan John Ashbery en last but not least: Rêdbâd fan Willem Schoorstra lizze op my te wachtsjen. Ik bin hiel benijd nei Willem […]