Monthly Archives maaie 2010

Wat dronk Driek?

Ja, ik haw him ek wol troffen, de hookstrooks ferstoarne eks-Dichter des Vaderlands Driek van Wissen. In aardich keardeltsje, allinnich spitich fan dat anty Fryske gedoch. Hy siet geregeld yn café de Wolthoorn te Grins. Wat dronk er eins? It stiet my net mear by. Neffens my wite wyn. Ik haw yn 2000 in spotfers […]

Deastille slafink

Dea en deastil op de Fryske weblochkes! De striders fan alear hawwe it opjûn, pinsjoen oanfrege foar it neist. In begrutlike saak. Mar aldergeloks is der oerdeis de Giro, dy’t tige eigenaardich ferrint. Ik joech oars Cadel Evans it foardiel fan ‘e twifel, mar fannemiddei wie er al wer oan it slaan. De man doocht […]

Anne Feddema Hat Toarst!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yscp8vAynCE[/youtube]

Tourist yn Hylpen

Hjoed efkes mei de trein nei Hylpen ta. Ik skamje my der suver foar, mar neffens my wie dit de earste kear dat ik der west haw. In prachtich stedsje! In iepenloftmuseum, sa liket it wol. Noch rêstich, net al te folle touristen. Op in terras de nije Moanne trochblêde. Meikoarten wer in besprek! Yn […]

De Roos van Mei: Romantysk Leafdesduo

Troch in fersin is myn namme net op de flyer kommen, mar ik doch al mei: Ja, jo sjogge it goed! It romantysk leafdesduo Knilles & Elske sil hielendal los gean op it poadium! Jûn sil ik hin mei rys, kerrysaus en eartsjes ite. Ah! It is al letter as dat ik tocht. Yn de […]

Kavacha

Ja minsken, foar it earst yn it iepenbier fertoand: myn Kavacha. Haw ik al mear as 15 jier om. Ik krige him doedestiids fergees tastjoerd… Troch, as it my net mist, in Professor Choudry. Dy dingen binne oars aardich oan ‘e priis… En, hat it holpen? My tinkt, it hie noch folle slimmer kind… Ik […]

Slepe mei pizza

Pff… frijwat wurch, haw it hiele hûs foar de safolste kear op nij ynrjochte, dat wol sizze: slepe mei de goedkeape meubels dy’t ik haw. Moarn mar wer fierder. Ik haw in pizza iten. Oant moarn! Dan hooplik wer wat mear tekst fan diz’ kant. En genietsje yn de tuskentiid fan it prachtige lûd fan […]

Kleine Aster, Gottfried Benn

Kleine Aster Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhellila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muß ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die […]

Literêre Fytstocht 2010 (04)

Lekker fytswaar hjoed hie’k tocht, sa’n 30 km fytst, is de rûzing. Haw ris goed oer allerhanne saken neitocht, ek oer de oardering fan de fersen yn myn nij te ferskinen bondel. Dy is noch net klear, mar der komt alle nachten wat nijs by. Ein dit jier sil it heve, Deo Volente. Noch gjin […]

Nij Bloch ûndutsen!

http://ferdivedaasje.blogspot.com/ Mar wat geheimsinnich persoan sit hjirefter? Riedsels! En de feed wurket spitigernôch net. Faaks kin der in RSS-ke opsetten wurde.